Get Social With Us

Usluge agencije KHP obuhvataju svaku fazu organizacije događaja: kongresa, seminara, konferencija, prezentacija, promocija, sastanaka, team building aktivnosti, godišnjica i proslava, sportskih, muzičkih, dramskih uz potpunu kreativnu, tehničku i logističku podršku same realizacije događaja.

Organizacija događaja
  • Izrada strategije i konsalting prilikom planiranja događaja, kao izrada koncepta i programa događaja.
  • Obezbeđivanje tehničke opreme i odabir adekvatnog prostora za održavanje događaja.
  • Obezbeđivanje moderatora, prevodilaca, hostesa, komunikacija sa govornicima i ostalim osobljem.
  • Medijska podrška – PR aktivnosti i marketing, izrada promo filma kao i obezbeđivanje i izrada štampanih materijala (majice, posteri…).
  • Pozivanje gostiju sa vašeg internog spiska, kao i registracija učesnika.
  • Predlog selekcije i obezbeđivanje hrane i pića, u zavisnosti od vrste samog događaja.